Et øyeblikk...

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert 17. januar 2024

1. Vilkår og betingelser

Tjenesten leveres av REDGO Norway AS (Org.nr. 886 768 052). Disse vilkår og betingelser gjelder for bestillinger mellom REDGO Norway AS og deres kunder. REDGO Norway AS forbeholder seg retten til når som helst, å kunne endre vilkårene ved behov, uten at dette meddeles. Vilkårene som kunden godkjenner ved bestilling, vil være gjeldende.

I tilfelle av force majeure som streik, naturkatastrofer, ekstrem vær, ekstreme kjøreforhold, krig, terrorisme eller opprør, er REDGO ikke ansvarlig for levering av tjenestene. Ved force majeure kan kunden derfor ikke kreve erstatning for tjenester som ikke er levert.

Lett å lese
Når du bestiller veihjelp, samtykker du til vedlagte vilkår. Ved ekstremvær eller trafikkaos kan det oppstå forsinkelser. REDGO er ikke ansvarlig for hendelser vi selv ikke rår over.

2. Kundeinformasjon og integritet

Vi tilbyr tjenesten for personer som er fylt 18 år og som befinner seg i Norge. Kunden er ansvarlig for å gi REDGO fulllstendig kontaktinformasjon, alle nødvendige opplysninger om bilen, samt andre relevante opplysninger for bestillingen. Dette omfatter for- og etternavn, telefonnummer, registreringsnummer på bilen samt skaderelatert informasjon.

Kundedata lagres i REDGO Norway AS sin kundedatabase, der informasjonen benyttes for å kunne utføre oppdraget. REDGO Redning AS har rett til å bruke informasjonen i henhold til GDPR forordningen.

Vilkår for personvern er beskrevet på REDGO Redning sin hjemmeside: www.redgo.no. Har du spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@redgo.no eller ved skriftlig henvendelse til: REDGO Redning AS, Maridalsveien 300, Postboks 4900 Nydalen, 0423 Oslo.

Lett å lese
For å bestille veihjelp må du være fylt 18 år og befinne deg i Norge. Ved bestilling, trenger vi din kontaktinformasjon. Informasjonen lagres i REDGO sin kundedatabase.

3. Bestilling og bekreftelse på ordre

Tjenesten bestilles via internett på https://rsa.redgo.no/meca-lettbil/. Alle bestillinger bekreftes automatisk via e-post. For å motta bekreftelsen må du oppgi din e-postadresse.

Kunde godkjenner de generelle vilkårene ved bestilling.

Lett å lese
Veihjelp bestilles via https://rsa.redgo.no/meca-lettbil/. Du må legge igjen din e-postadresse for å motta en bekreftelsesmail.

4. Avbestilling

I utgangspunktet er det ikke mulig å avbestille oppdraget, da mottatt bestilling, medfører at berger er på vei dit du befinner deg.

Kunden har dog mulighet til å avbestille tjenesten umiddelbart etter bestilling, før oppdraget er sendt videre til bergingsstasjonen.

Avbestilling gjøres på tlf. 987 02222.

Hvis oppdraget ikke er avbestilt som beskrevet over, og det påløper kostnader, vil kunden stå ansvarlig.

Lett å lese
Du kan avbestille din veihjelpsbestilling, så fremt bestillingen ikke er videresendt til REDGO stasjonen eller berger.

5. Levering av tjenesten

Tjenesten leveres snarest mulig. Vi forbeholder oss retten til å prioritere de oppdrag som til enhver tid er mest akutte. Kunden bør oppholde seg i nærheten av sin bil, eller avtale med berger, om hvor nøkkelen befinner seg.

Lett å lese
Bergingsbilen kommer og hjelper deg så fort som mulig, etter mottak av bestillingen. Ulykker og andre alvorlige trafikkhendelser har alltid førsteprioritet. Dette kan forårsake forsinkelser.

6. Betaling og fakturering

Om mulig, fakturerer vi ditt forsikringsselskap eller din mobilitetsordning, i henhold til avtale.

Brukere av denne tjenesten er ansvarlig for kostnadene inntil tredjepart har betalt.

Ved betaling på stedet, må du eller noen andre være til stede, eller kunne ankomme stedet på 15 minutters varsel.

Lett å lese
Hvis mulig, tar vi betalt fra ditt forsikringsselskap eller fra din mobilitetsordning. Dette avhenger av deres vilkår. De har ingen plikt til å betale kostnadene.
Som kunde er du ansvarlig for kostnadene om ingen andre betaler.
Ved betaling på stedet, må kunde være tilstede, eller ankomme på 15 minutters varsel.

7. Klager

Klager sendes skriftlig til kundeservice@redgo.no

Lett å lese
Er du misfornøyd, ta kontakt med oss, vi vil gjøre hva vi kan for å hjelpe deg.

8. Øvrig informasjon

Vi forbeholder oss retten til å kunne endre vilkårene uten nærmere varsel.

Før du bestiller, ber vi deg lese igjennom vilkårene.

REDGO Norway AS håndterer all kundeinformasjon konfidensielt.

REDGO Norway AS
Maridalsveien 300
Postboks 4900 Nydalen, 0423 Oslo
Tlf. 987 02222

Lett å lese
Vi kan endre vilkårene ved behov. Her er vår kontaktinformasjon i tilfelle du ønsker å kontakte oss.

Tjeneste som leveres

Om cookies og hvordan vi håndterer persondata

© Copyright REDGO 2024